Học rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa tốt

Chị học tiếng Anh từ lâu rồi nhưng vẫn chưa giao tiếp ổn. Dù là đã cố gắng học ở rất nhiều nơi và nhiều phương pháp. Nhưng đến với SS ENGLISH ACADEMY chị thấy được sự khác biệt hoàn toàn từ cách dạy đến phương pháp học

Capture.JPG

Chị Dung Phạm