Nguyễn Tuấn Anh

Chúc mừng bạn Nguyễn Tuấn Anh đã đạt được số điểm vượt xa mong đợi của mình với band điểm 7.0. SS ENGLISH ACADEMY chúc bạn sẽ luôn thành công hơn nữa trên con đường của mình

z2417002338609_bf3e1bd89997fb19802cf57d3

Nguyễn Thị Huyền

Chỉ trong thời gian ngắn đồng hành cùng với SS ENGLISH ACADEMY, bạn Nguyễn Thị Huyền đã đạt được band điểm ielts 6.5. SS ENGLISH ACADEMY chúc bạn sẽ luôn thành công hơn nữa trên con đường của mình 

z2417002297832_797a055166df42fbce5d4d511

Trần Thị Huyền

Bạn Trần Thị Huyền sau thời gian đồng hành cùng SS ENGLISH ACADEMY đã đạt được band điểm ấn tượng 7.5 để đủ điều kiện định cư và làm việc tại những đất nước xử dụng tiếng Anh. SS ENGLISH ACADEMY chúc bạn sẽ luôn thành công hơn nữa trên con đường của mình

z2417002292626_deb1e1aefecf4a7bfb3d690d6

Phạm Trần Khánh Duy

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình bạn Phạm Trần Khánh Duy đã đạt được band điểm ielts 6.0 trong khoảng thời gian rất ngắn. SS ENGLISH ACADEMY chúc bạn sẽ luôn thành công hơn nữa trên con đường của mình

123082207_364252078159938_71307588911119