​LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH ONLINE

Thang đo trình độ và lộ trình học tiếng Anh cho trẻ em và người lớn được xác định dựa trên GSE* (Global Scale of English) – hệ thống tiêu chuẩn quốc tế nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh của người học.

* The Global Scale of English (GSE) dựa trên nền tảng sự hợp tác của hàng nghìn giáo sư tiếng Anh trên hơn 50 quốc gia, cho phép bạn đánh giá tiến độ học tập một cách chính xác. GSE còn có thể chuyển đổi tương đương sang hệ thống điểm của những bài kiểm tra khác như: CEFR, TOEFL, IELTS, v.v

Lộ Trình Học Cho Trẻ Em

Lộ Trình Học Cho Người Lớn