Bảng quy đổi điểm IELTS thành điểm xét tuyển của các trường đại học năm 2021

Năm nay, các thí sinh có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương có thể nộp hồ sơ xét tuyển sau khi quy đổi thành thang điểm 10.Hiện nay, IELTS được sử dụng như một thang điểm để xét tuyển đối với các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia. Thông thường , điểm IELTS sẽ được sử dụng để xét tuyển theo hai hình thức sau:

  • Chứng chỉ IELTS được sử dụng để quy đổi thành điểm tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia theo thang điểm 10.

  • Ví dụ, tại ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), điểm IELTS 6.0 được quy đổi thành 10 điểm tiếng Anh, điểm IELTS 5.5 được quy đổi thành 8.5 điểm tiếng Anh.

  • Chứng chỉ IELTS được kết hợp với 1 hay nhiều yếu tố khác như kết quả thi THPT Quốc gia, kết quả học tập trung bình 3 năm THPT (học bạ), Giải thưởng Học sinh giỏi,…để xét tuyển đại học kết hợp.

  • Ví dụ, ĐH Hoa Sen xét tuyển kết hợp giữa kết quả THPT Quốc gia và chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên đối với ngành ngôn ngữ Anh và IELTS 6.0 trở lên với ngành Quản trị khách sạn.

  • Ngoài ra, theo quy định của Bộ GDĐT (bắt đầu có hiệu lực từ kỳ thi THPT 2020) thì IELTS 4.0 trở lên được miễn thi Anh văn và quy đổi ra điểm 10 cho kỳ thi THPT Quốc gia. Tuy nhiên, đối với việc xét tuyển Đại học thì sẽ tùy thuộc vào yêu cầu và điểm quy đổi của từng trường.

Đăng kí lớp học trải nghiệm miễn phí phương pháp 1 kèm 1 tại:ss.edu.vn


Trong mùa tuyển sinh năm 2021, Nhiều trường đại học sau khi công bố đề án tuyển sinh năm 2021 đã đưa việc quy đổi điểm IELTS thay thế cho việc sử dụng kết quả điểm bài thi tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp để xét tuyển.

Một số trường đại học năm nay cũng sẽ quy đổi điểm IELTS để xét tuyển, song mỗi trường lại có cách tính khác nhau.

Dưới đây là bảng quy đổi điểm IELTS sang điểm thi dùng để xét tuyển vào một số trường


Tìm hiểu thêm về về thì quá khứ đơn tại :

https://www.ss.edu.vn/post/th%C3%AC-qu%C3%A1-kh%E1%BB%A9-%C4%91%C6%A1n-c%C3%B4ng-th%E1%BB%A9c-v%C3%A0-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-b%C3%A0i-t%E1%BA%ADp-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n


Tìm hiểu về các loại trí thông minh cho trẻ tại:

https://www.ss.edu.vn/post/c%C3%A1c-lo%E1%BA%A1i-tr%C3%AD-th%C3%B4ng-minh


Các trang web học tiếng Anh miễn phí hay tại:

https://www.ss.edu.vn/post/t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-trang-web-t%E1%BA%A3i-s%C3%A1ch-ti%E1%BA%BFng-anh-b%E1%BA%A3n-quy%E1%BB%81n-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD-1


Top 5 cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả dành cho tất cả mọi người

https://www.ss.edu.vn/post/top-5-c%C3%A1ch-h%E1%BB%8Dc-t%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng-ti%E1%BA%BFng-anh-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-d%C3%A0nh-cho-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-m%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di

157 views0 comments

Recent Posts

See All