Young Learners Placement Test

Young Learners Placement Test là gì?

Young Learners Placement Test là bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh của học viên. Dựa trên kết quả của bài kiểm tra sẽ đánh giá được chính xác năng lực của người học.

Vì sao tôi nên làm bài kiểm tra này?

Tại SS English Academy, khi khách hàng đăng ký bất kỳ khóa học nào cũng phải có bài kiểm tra phù hợp, với Young Learners thì đây là bài kiểm tra năng lực để Ban Học Vụ có thể đánh giá được khả năng của người học và có lộ trình phù hợp nhất dựa trên kết quả đánh giá.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, khi nào tôi được biết kết quả?

Khi hoàn thành bài kiểm tra, bạn vui lòng báo lại cho nhân viên tư vấn. Các bạn tư vấn viên sẽ làm việc với Ban Học Vụ để lấy kết quả đánh giá và tư vấn lộ trình phù hợp với năng lực của bạn.

Thời gian để nhận được bảng đánh giá trong vòng 1 ngày sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra.

Làm sao để tôi hoàn thành bài kiểm tra Young Learners Placement Test?

Để hoàn thành bài kiểm tra, bạn vui lòng nhấn vào nút "TRUY CẬP BÀI KIỂM TRA" bên dưới, bài kiểm tra sẽ được mở ra bằng một cửa sổ trình duyệt mới. Bạn thực hiện từng bước cho đến khi hoàn thành.

Chúc bạn hoàn thành bài kiểm tra với điểm số cao nhất.